danh mục sản phẩm
Liên kết website
Video clip
hỗ trợ trực tuyến
Hùng

0918 394 145

Trí

0908 138 616

Tiêu chuẩn luật pccc
Bản đồ

Xem Hùng Việt ở bản đồ lớn hơn
Thống kê truy cập

Số người online: 7

Số người đã online: 158207

Chi tiết bài viết
 • Sự hợp tác giữa các thành viên: các thành trong kênh cần hợp tác với nhau để chia sẽ nguồn lực, nguồn lợi cũng như cùng phát triển để đạt mục tiêu phân phối chung của cả hệ thống phân phối. Sự hợp tác của các thành viên nhằm phân định rõ vị trí địa lý, lợi nhuận, cùng thực hiện, triển khai chuơng trình khuyến mãi của công ty và để cùng khai thác tốt cơ sở vật chất, vị thế của toàn hệ thống phân phối.
 • Sức mạnh thành viên trong kênh: các thành viên trong kênh phân phối đều có mong muốn "điều khiển" những thành viên khác, do đó tùy vào nguồn lực của riêng họ, họ có thể áp dụng để tiết chế các thành viên khác trong kênh. Một số sức mạnh mà các thành viên có thể có như.
  • Sức mạnh tài chính - khen thưởng.
  • Sức mạnh áp đặt.
  • Sức mạnh hợp pháp.
  • Sức mạnh thừa nhận.
  • Sức mạnh chuyên môn.
 • Cạnh tranh giữa các cấp thành viên: việc cạnh tranh sẽ sảy ra giữa các thành viên trong kênh là đều tất yếu nếu các thành viên là những doanh nghiệp độc lập với nhau.
 • Mâu thuẫn: mâu thuẫn sẽ nảy sinh khi trong hệ thống kênh, các thành viên không thể thỏa thuận hoặc lợi ích của nhau bị chèn ép. Các mâu thuẫn thường thấy trong kênh phân phối.
  • Mâu thuẫn về vị trí, vai trò trong kênh không hợp lý.
  • Mâu thuẫn về nguồn lực không phân bổ đều.
  • Mâu thuẫn sảy ra khi thiếu thốn về nhận thức thông tin lẫn nhau.
  • Mâu thuẫn do đối phương không thực hiện theo mong muốn.
  • Mâu thuẫn do phạm vi ra quyết định khác nhau.
  • Mâu thuẫn do không cùng mục đích hoạt động chung.
  • Mâu thuẫn do thông tin cung cấp sai lệch hoặc dấu giếm thông tin.

Cấu trúc kênh[sửa | sửa mã nguồn]

Khái niệm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Cấu trúc kênh là tập họp 1 nhóm các thành viên trong kênh được phân bổ nhiệm vụ, hoạt động phân phối rõ ràng.
 • Các yếu tố của cấu trúc kênh bao gồm.
 • Khu vực phân chia theo cấp kênh phân phối.
  • Khu vực phân phối sản phẩm tiêu dùng: thiết lập việc phân phối các sản phẩm phục vụ người tiêu dùng cuối cùng.
  • Khu vực phân phối thương mại: phân phối các sản phẩm cho những trung gian khác (hoặc được hiểu như chuyển đổi quyền sở hữu sản phẩm).
 • Dựa vào tính chất hoạt động của thành viên.
  • Cấu trúc chính: là cấu trúc bao gồm các thành viên trực thuộc kênh phân phối, sở hữu sản phẩm, dịch vụ, chuyển quyền sở hữu, và chịu trách nhiệm trước mọi hoạt động phân phối, kinh doanh cuối cùng.
  • Cấu trúc phụ: là cấu trúc gồm các thành viên phụ trợ cho việc phân phối như vận tải, kho bãi, logistic
CÁC TIÊU CHUẨN LUẬT PCCC KHÁC